Biografia

Glòria Bordons és catedràtica d’universitat del departament d’Educació Lingüística i Literària de la Universitat de Barcelona. Doctora en Filologia Catalana gràcies a una tesi sobre Joan Brossa, ha treballat àmpliament sobre l’obra d’aquest poeta. Entre les publicacions brossianes destaquen Introducció a la poesia de Joan Brossa (1988); les col·laboracions en el catàleg Joan Brossa o la revolta poètica de la Fundació Miró de 2001; l’antologia A partir del silenci (2001); la coordinació del llibre Aprendre amb Joan Brossa (2003); la preparació i realització de diferents exposicions de Joan Brossa, i els corresponents catàlegs; l’edició del llibre Carrer de Joan Ponç (2010), Joan Brossa: Prosa completa i textos esparsos (2013) Joan Brossa: Poemes visuals (2014)Joan Brossa: catálogo razonado de poesia visual 1941-1970 (2019); i desenes d’articles en revistes especialitzades sobre diferents aspectes de la seva obra. D’altra banda, ha estat directora de l’arxiu Joan Brossa, coordina diferents edicions brossianes (com la reedició de la poesia escènica completa o de la poesia completa) i actualment és vicepresidenta d’estudis de la Fundació Joan Brossa.

1953
Barcelona
Vols rebre el nostre butlletí?