AVÍS LEGAL 

El Grup Enciclopèdia, responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a la disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les seves condicions d’ús.  

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i al compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.  

El RESPONSABLE es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del Grup.  

1. DADES IDENTIFICATIVES  

Nom dels dominis:  
 
agoralibros.com 
agorallibres.cat 
bridgeeditorial.cat 
bridgeeditorial.com 
catedraleditorial.com 
diccionari.cat 
dicdidac.cat 
divulcat.cat 
enciclopedia.cat 
enciclopediaart.cat 
enciclopediaartbooks.com 
enciclopediaeditorial.cat 
esportpedia.cat 
grupenciclopedia.cat 
ireadbridge.com 
lagaleraeditorial.com 
lecturaenveualta.cat/ 
multilingue.cat 
plalector.cat 
rataeditorial.com 
sinerabooks.com 
supere.cat 
text-lagalera.cat 
text.cat 
universeditorial.cat 

Denominació social 

Grup Enciclopèdia i les empreses que el conformen: 

 
ENCICLOPÈDIA CATALANA, SLU  
NIF: B08189680 
Domicili social: c/ Josep Pla, 95 8019 BARCELONA 
Telèfon: 934 120 030 
Correu electrònic: comunicacio@enciclopedia.cat 
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona: Volum: 46547, Foli: 93, Full B-28873 

DIGEC, SAU 
NIF:  A08292211 
Domicili social: c/ Josep Pla, 95 8019 BARCELONA 
Telèfon: 934 120 030 
Correu electrònic: comunicacio@enciclopedia.cat 
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona: Volum: 45229, Foli: 149, Full: B-36936 
 

DIGEC DIRECTE, SLU  
NIF: B67273029  
Domicili social: c/ Josep Pla, 95 8019 BARCELONA 
Telèfon: 934 120 030 
Correu electrònic: comunicacio@enciclopedia.cat 
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona: Volum: 46568, Foli: 197, Full: B-524028 

 
LA GALERA, SAU EDITORIAL  
NIF: A08522617  
Domicili social: c/ Josep Pla, 95 8019 BARCELONA 
Telèfon: 934 120 030 
Correu electrònic: comunicacio@enciclopedia.cat 
Inscrita en el Registre (Mercantil / Públic) Inscrita en el Registre (Mercantil / Públic): inscrita en el Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona: Volum: 46598, Foli: 133, Full: B-35144 

ÀGORA, SOLUCIONS LOGÍSTIQUES,SLU 
NIF: B17984071 
Domicili social: c/ Josep Pla, 95 8019 BARCELONA 
Telèfon: 934 120 030 
Correu electrònic: comunicacio@enciclopedia.cat 
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona: Volum: 45055, Foli: 82, Full B-475656 
 

VIENA SERVEIS EDITORIALS, SL 
NIF: B59902767 
Domicili social: c/ Josep Pla, 95 8019 BARCELONA 
Telèfon: 934 120 030 
Correu electrònic: comunicacio@enciclopedia.cat 
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona: Volum: 21611, Foli: 119, Full: B-25207 
 

FUNDACIÓ ENCICLOPÈDIA CATALANA, fundació privada  
NIF: G08657942  
Domicili social: c/ Josep Pla, 95 8019 BARCELONA 
Telèfon: 934 120 030 
Correu electrònic: comunicacio@enciclopedia.cat 
Inscrita al Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya: 67 

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents. 

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. 

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte aquests. El RESPONSABLE autoritza expressament al fet que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal http://grupenciclopedia.cat, agoralibros.com, agorallibres.cat, bridgeeditorial.cat, bridgeeditorial.com, catedraleditorial.com, diccionari.cat, dicdidac.cat,  
divulcat.cat, enciclopedia.cat, enciclopediaart.cat, enciclopediaartbooks.com, enciclopediaeditorial.cat, esportpedia.cat, grupenciclopedia.cat, ireadbridge.com, 
lagaleraeditorial.com, lecturaenveualta.cat/, multilingue.cat, plalector.cat, rataeditorial.com, sinerabooks.com, supere.cat, text-lagalera.cat, text.cat, universeditorial.cat  

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest. 

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del correu electrònic comunicacio@enciclopedia.cat

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS 

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest. 

Ús de Cookies 

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida d’aquests. 

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. També es poden utilitzar per a mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades, etc, sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari. 

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser alertat de la recepció de cookies i per a impedir la seva instal·lació en el seu equip. Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per a ampliar aquesta informació. 

Política d’enllaços 

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió. 

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web de el RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que es disposa en els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de manera activa en la retirada o, en el seu cas, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web. 

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web. 

Adreces IP  

 
Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesuraments únicament estadístics que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc. 

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ 

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen els textos legals, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola. Última actualització: 27/05/2020 

Vols rebre el nostre butlletí?